Pla d'espais d'interès natural del Moianès i la Riera de Muntanyola.

 

Es troba a exposició pública, la darrera modificació del Pla d'espais d'interès natural del Moianès i la Riera de Muntanyola.

 

Modificació nº 8. Febrer 2010.