Afectació de la Xarxa Natura 2000 sobre el Canal Segarra-Garrigues (Octubre 2009)