A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Xarxanatura 2000

AFECTACIONS DE XARXA NATURA 2000 - PROCEDIMENT D’AFECTACIÓ

Quin és el procés d’afectació d’espais?

 • Designació dels espais LIC i ZEPA per acord de Govern:
  • Trasllat al Planejament Urbanístic (llei espais naturals, plans territorials etc…)
  • Adequació de la legislació sectorial i general (Llei 3/98, plans zonals i sectorials etc…)
 • Establiment de les Directrius de Gestió dels espais designats per acord de Govern :
  • Establiment de Directrius Generals per a totes les activitats
  • Establiment de Directrius Generals per activitats (agricultura, infraestructures…) *Establiment de Directrius Específiques per a elements prioritaris de conservació
 • Elaboració i aprovació d’un Pla Especial de Protecció:
  • Establiment de Directrius Específiques per activitats
  • Trasllat al Planejament Urbanístic
 • Designació dels LIC i ZEPA com a ZECs:
  • Establiment de Directrius de Gestió addicionals ZEC

Aquest procés es complementa amb:

 • La Llei de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge
 • El desenvolupament del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)
 • L’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua
 • El futur desenvolupament d’una xarxa de “Corredors Biològics”
 • La Llei per la Preservació de la Biodiversitat
 • La Llei de Contractes de Conreu

Directrius de Gestió aprovades per Acord de Govern .

Afectacions d’activitat i territori.

L’Acord de Govern estableix unes Directrius de Gestió específiques segons uns escenaris territorials per a diferents tipologies d’activitats que són:

 • Les activitats extractives
 • La circulació rodada
 • L’edificació
 • L’ús de l’aigua i infraestructures hidràuliques
 • Les infraestructures energètiques
 • Les infraestructures viàries
 • L’agricultura i la ramaderia
 • Al turisme i el lleure
 • A la gestió forestal
 • A la caça i la pesca continental
 • A la pesca marítima
 • Infraestructures i activitats d’explotació marina

També estableix amb caràcter general (totes les activitats hi estan subjectes)

 • Directrius generals (tots els sectors)
 • Directrius addicionals específiques per a elements prioritaris de conservació

Escenaris Territorials establerts per les Directrius de Gestió.

Espais marins

Espais d’aiguamolls litorals

Espais de muntanya litoral

Espais de muntanya interior

Espais del Prepirineu

Espais del Pirineu

Espais de plana agrícola

Espais d’aigües continentals

Elements de conservació prioritària