AFECTACIONS DE XARXA NATURA 2000 CREUAMENT NORMATIU

Com afecten les figures de protecció ambiental l’acció del Departament de Política Territorial i Obres Públiques?

Bàsicament, mitjançant l’obligatorietat de tenir-les en compte en la planificació i haver d’anar a Europa per a que ens autoritzin els canvis.

Com afecten les figures de protecció ambiental l’acció del altres Departaments del Govern de la Generalitat?

 

 

CONSTATACIÓ D'AFECTACIÓ A NOUS DESENVOLUPAMENTS EN EL CAMP DE LES INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES.