A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Xarxanatura 2000

AFECTACIONS DE XARXA NATURA 2000 TURISME, INFRAESTRUCTURES I D’ALTRES ACTIVITATS

Afectacions a les activitats extractives

Afectacions de les Directrius de Gestió aprovades per Acord de Govern.

 • Es permetran les activitats extractives ja autoritzades però durant la fase d’explotació afectaran la mínima superfície possible i aplicaran mesures compensatòries per afavorir els hàbitats i les espècies.
 • Les Noves activitats extractives o les ampliacions d’existents evitaran causar perjudici als hàbitats i espècies protegides (s’establiran mesures compensatòries, correctores i preventives), i un cop acabada l’explotació,la restauració haurà de ser òptima per a les espècies i hàbitats protegits.
 • És incompatible l’obertura de noves activitats extractives en aquells sectors que la seva reduïda superfície no permet una pèrdua, de l’àrea ecològicament viable per a la conservació de les espècies d’aus estèpiques (sup. mínima 3.000 ha).
 • Es promourà la restauració d’indrets explotats en el passat.
 • Dependran d’instruments específics d’ordenació de cada espai. (Plans especials de protecció i àrees crítiques de conservació de cada ZEC, LIC o ZEPA).

Un cop redactat el Pla Especial de Protecció del medi Natural i del paisatge de cada espai:

 • Cal incorporar mesures correctores per disminuir l’atropellament de les espècies i afavorir el pas d’individus (falsos túnels, restriccions d’ample de via o de pas etc…).
 • No es permetrà l’obertura de nous trams de la xarxa viària bàsica en els espais.
 • La modificació o millora d’infraestructures viàries (existents) requerirà d’informe previ del DMAH amb mesures correctores.
 • Els plans especials incorporaran les zones més crítiques d’afectació en funció de la presència d’hàbitats i/o espècies en relació a les infraestructures viàries.
 • L’avaluació ambiental analitzarà de forma preferent l’impacte sobre hàbitats i espècies, prioritzant el traçat on no hi siguin.

Afectacions a les activitats d’explotació marina, pesca marina i infraestructures.

Afectacions de les Directrius de Gestió aprovades per Acord de Govern

 • La instal.lació de gàbies de cultiu no és permesa, de forma general, als espais marins de la xarxa Natura 2000.
 • L’ampliació dels ports existents, així com la nova construcció, haurà d’evitar l’afectació dels espais de la xarxa Natura 2000.
 • En les àrees ZEPA es poden establir limitacions al fondeig i a la realització d’activitats nàutiques.
 • Les noves infraestructures marines (col•lectors submarins, col•lectors de captació de dessaladores, línies de conducció elèctrica, parcs eòlics, nous espais terrestres guanyats al mar …) han d’evitar l’afectació a espais de la xarxa Natura 2000
 • No es permet l’extracció de sorres per la regeneració de platges.
 • Regulació d’activitats turístiques, nàutiques incloses, esportives i de lleure per tal d’evitar l’afectació a la xarxa Natura 2000. De fet, ja es disposa de sentències en les que es condemna a l’estat membre per fer un Port Marítim dins de la xarxa Natura 2000.

 

Constatació d'afectació a nous desenvolupaments en el camp de les infraestructures energètiques.

 

Afectacions al Turisme, lleure i a la circulació rodada.

Afectacions de les Directrius de Gestió aprovades per Acord de Govern

 • La realització de proves i competicions esportives amb vehicles motoritzats no és permesa dins aquests espais.
 • L’acampada organitzada amb caràcter temporal només es permetrà dins les àrees d’acampada i quan tingui lloc en funció del que disposa la legislació vigent, i requerirà de l’informe previ dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient.
 • De forma general, només s’admet el trànsit rodat pel conjunt de l’espai exclusivament per la xarxa viària bàsica.
 • La construcció de noves pistes d’esquí no podrà afectar les àrees amb presència d’elements prioritaris de conservació.
 • En l’ampliació de les pistes d’esquí existents, s’identificaran les zones que puguin presentar conflictes amb la conservació d’hàbitats i/o espècies d’interès comunitari i es proposaran les mesures correctores oportunes per a reduir aquests conflictes.
 • En l’accés públic als sectors litorals d’aquests espais es tindrà en compte les possibles molèsties a sectors de cria d’aus.
 • Per a la conservació dels hàbitats i espècies d’interès, es regularà la realització d’activitats turístiques, esportives i de lleure a fi d’evitar interferències comunitàries.
 • A més, els visitants de l’espai hauran de complir un manual de bones conductes

Afectacions a l’edificació.

Afectacions de les Directrius de Gestió aprovades per Acord de Govern

 • A tota la superfície dels espais de la xarxa Natura 2000 se li aplicarà el règim de sòl no urbanitzable.
 • En les àrees amb presència d’hàbitats i/o espècies d’interès comunitari, no s’admetran instal•lacions ni usos que siguin incompatibles amb la seva conservació.
 • El Pla especial regularà, de forma molt específica, les construccions admeses en platges i sectors adjacents no admetent aquelles que poden suposar una afectació als seus valors naturals.

Any 2005: el DMAiH paralitza un polígon Industrial promogut per l’INCASOL. Motiu: Estava ubicat en un connector ecològic entre dos espais de la xarxa Natura 2000.