A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Xarxanatura 2000

AFECTACIONS DE XARXA NATURA 2000 - ESPAIS NATURALS

Afectacions bàsiques dels espais naturals

Règim urbanístic General.

 • El sòl es declara “no-urbanitzable”.
 • Es prohibeixen les parcel•lacions urbanístiques.
 • Es condicionen les transferències de propietat, divisions i segregacions de terrenys rústics.
 • Prohibició al pas d’infraestructures amb alternativa d’impacte ambiental.
 • Afectació al Planejament Territorial (Incorporació als Plans)

Règim urbanístic Específic.

 • Cada organisme de gestió (Consorcis de PEIN, xarxa Natura o Parc…) pot imposar limitacions addicionals, per exemple:
 • Disminuint o eliminant el sostre d’edificabilitat.
 • Imposant condicions al pas d’infraestructures.
 • Protecció de recursos (aigua) limitant el seu ús.

Règim d’usos i activitats

 • S’ha de sotmetre a “avaluació d’impacte ambiental”:
 • Els projectes d’obres. (des de camins fins a infraestructures)

  • Els projectes d’instal•lacions. (xarxa elèctrica, comunicacions, energia, infraestructures …)
  • Les activitats. (constructiva, extractiva, agropecuària, energètica, turística …). Si afecta als “valors naturals a protegir” (PEIN).
  • Si “pertorba” les espècies objecte de protecció o els hàbitats que els hi són propis (xarxa Natura 2000)
 • Es restringeix o prohibeix la circulació motoritzada.
 • L’organisme de gestió (Consorcis) decideix si la forma d’exercir una activitat perjudica les espècies o valors ambientals a protegir:
 • Imposa noves restriccions i limita les activitats existents.

Afectacions addicionals dels espais naturals

Règim econòmic general

 • Pèrdua de competitivitat davant competidors o zones sense els requeriments.
 • El retard o bloqueig d’infraestructures bàsiques condicionarà el desenvolupament econòmic de les àrees perifèriques
 • Afectacions a la Balança comercial : Diverses àrees productores baixaran la producció (en diferents àmbits econòmics: agroalimentari, industrial…).
 • Afectacions al mercat de la terra i a la disponibilitat de sòl.
 • Afectacions a l’autonomia local.
 • Afectació a la disponibilitat de fons Europeus.
  • La percepció de fons comunitaris en zones de la xarxa Natura 2000 està condicionada a complir amb els objectius de preservació.
  • Aplicació de la Ecocondicionalitat per la percepció de fons europeus (AVE i d’altres infraestructures).
  • Perversió dels instruments econòmics LIFE-Natura i LIFE + que es restringiran a zones xarxa Natura 2000.
  • Part del PDR haurà de destinar-se a xarxa Natura 2000 (abans era per als empresaris agraris).
 • Possible afectació sobre el preus, en funció de com s’afectin els mercats i la disponibilitat de certs productes i recursos.

Règim econòmic específic.

 • Els àmbits protegits requereixen d’un finançament per al seu manteniment pels seus costos més elevats.
 • Necessitat de fer un estudi d’impacte ambiental.
 • Necessitat de superar l’avaluació d’impacte ambiental.
 • Riscs d’incompliment ambiental – cessament d’activitat.
 • Necessitat de mesures correctores o pal•liatives.
 • Pèrdua d’eficiència econòmica pels requisits ambientals.
 • Augment de la burocràcia i dels temps necessaris per qualsevol permís lligat a l’activitat.
 • El factor “temps” condiciona sovint el factor “oportunitat” a l’hora de fer inversions.
 • Necessitat de major nombre d’inversions per adequar-se a la normativa.
 • Necessitat d’ajuts específics on el nivell de renda baixa per sota del llindar de costos.

Efectes col•laterals - general

 • Condicionament de la política mediambiental europea.

  • Noves directives (impacte ambiental, responsabilitat ambiental, directiva marc de l’aigua…).
  • Programa marc ambiental.
 • Condicionament de l’estructura de la propietat.

 • Creuament reiterat amb noves estructures legislatives

  • Llei de la Biodiversitat.
  • Llei de Pesca (cabals de manteniment)
  • Llei de responsabilitat ambiental