A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Xarxanatura 2000

Els conflictes generats per la Xarxa Natura 2000 comuns arreu d’Europa

 

Stakeholders Matter!

A regional workshop on ”Conflict management in the Natura 2000 network”

Barcelona, Wednesday, 3 March 2010

El passat dia 3 de març tingué lloc a Barcelona un Workshop (sessió de treball) internacional, organitzat per la Comissió Europea per treballar sobre la “Gestió de conflictes a la Xarxa Natura 2000”. L’Institut Agrícola hi assistí en tant que representant dels empresaris agroramaders i forestals a Catalunya a fi de traslladar els conflictes que la Xarxa Natura 2000 està causant, esbrinar quines són les seves causes i copsar l’estat d’opinió arreu d’Europa.

El resultat – previsible per altra banda - és que els conflictes es reprodueixen arreu d’Europa en el que, evidentment,  sembla conseqüència d’una pèssima implantació de les directives ambientals sense haver calibrat oportunament les conseqüències de la legislació que es pretenia imposar, i sense haver trobat a dia d’avui una solució real per als conflictes. Per altra banda les solucions i recomanacions continuen sense avançar i sense novetats des de que s’implanta la directiva Hàbitats. A la reunió els diferents interlocutors internacionals identificaren els següents problemes derivats de l’actual model de Xarxa Natura 2000 comuns arreu d’Europa:

PROBLEMES  de l’actual model de Xarxa Natura 2000 i de la seva implantació (Workshop):

 1. Manca de claredat a l'hora d’establir i designar els espais a protegir.
 2. Sense objectius clars per a aquests espais. 
 3. Manca de comunicació i de coherència en relació als sectors afectats.
 4. Es detecta un excés en les designacions d’espais a protegir.
 5. Impossibilitats d’adaptació al mercat – (impossibilitat de compatibilitzar activitats i restriccions).
 6. Creació d’unes expectatives massa altes (en relació als espais).
 7. La Xarxa Natura 2000 genera impactes greus sobre la competitivitat.
 8. Un Futur Conflicte: l’Aplicació de la Xarxa Natura i les Sancions que en derivaran.
 9. L’apercebiment dels propietaris del sentiment de pèrdua de la propietat.
 10. El fet que la Xarxa Natura 2000 es designi amb caràcter permanent, mentre les eventuals compensacions financeres tindran un caràcter temporal.
 11. Insuficiència dels sistemes de compensació (no cobreixen les afectacions).
 12. Insuficients explicacions i suports científics (sorgeixen dubtes sobre la base científica del model).
 13. Molts Interessos en conflicte entre sectors i d’actors en relació a la Xarxa Natura 2000.  - Exemples:Conservació & Turisme / Assessorament al administració & Finançament d’estudis científics.
 14. Es constaten conflictes d’interessos dins dels “Conservacionistes” que promouen designacions d’espais. 
 15. Manca de coherència intersectorial. 
 16. Múltiples procediments per arribar a un mateix punt (no hi ha Standard ni predicibilitat). 
 17. L’ús recreatiu a la xarxa natura 2000 a la UE no està clar, es creu insuficientment reglamentat.
 18. La burocràcia suposa una gran amenaça en el model (el fa inflexible i aporta indefensió). 
 19. Manca un model de governabilitat de la xarxa natura 2000 (Qui, que i com gestiona els espais).
 20. Manca un model de Desenvolupament Rural.
 21. Els empresaris agraris no volen esdevenir jardiners dels espais xarxa natura 2000.
 22. Hi ha manca participació en el model.
 23. Els Polítics donen a entendre que la Xarxa Natura 2000 es de tothom (quan sovint ocupa espais privats) 
 24. La distribució de la Propietat de la terra difereix dins la xarxa Natura (públic/privat), aplicar-hi el mateix model comporta greus problemes.
 25. La imposició dels “Valors Urbans” a la Gestió de la Xarxa Natura 2000.
 26. L’abandonament de terres degut a la Xarxa Natura 2000 suposa una pèrdua per a les generacions futures.
 27. Els marcs temporals d’implantació de la Xarxa Natura 2000 poc realistes.
 28. Manca de consciència de la societat  sobre el fet que els costos derivats de la  conservació de la natura han de ser assumits per tothom. 
 29. Els espais Xarxa Natura 2000 es beneficien menys d’una major investigació en tecnologia.
 30. Els pressupostos no cobreixen les necessitats de la Xarxa Natura 2000.
 31. Percepció del binomi “Corrupció / favoritisme” al voltant dels processos Xarxa Natura 2000.
 32. Manca de confiança en els funcionaris (especialment Els Polítics).
 33. Es pressiona als funcionaris davant la pèrdua d’oportunitats.
 34. La inestabilitat política afecta la gestió dels espais i les designacions.
 35. Hi ha restriccions causades per la xarxa natura 2000 sense alternatives ni solucions.
 36. Manca d’una cultura del diàleg i resolució de conflictes
 37. El posicionament: “no em diguis que haig de fer” (aplicat a tothom inclús l’administració).
 38. El posicionament: “Nosaltres tenim a veritat, ells estan equivocats”.
 39. Es detecten incoherències quan es comparen òrgans administratius diferents (autonomies a Espanya).
 40. Manca d’un Pla Pilot de Gestió.
 41. Fracàs a l'hora de trobar sinèrgies amb l'Agenda 21.
 42. Participació simbòlica.
 43. L'arrogància científica (en el sentit d’establir “dogmes de fe” sobre la base de dades variables). 
 44. L'absoluta indefinició de les prestacions que caldrà establir o si ni tan sols n’hi hauran.
 45. La Gestió de Xarxa Natura 2000 esdevé massa difícil.

 

Les SOLUCIONS plantejades en el marc del Workshop Internacional :

 1. El model econòmic de la Xarxa Natura 2000 ha de ser autosostenible.
 2. Cal una major conscienciació de la societat en relació a la conservació de la Natura.
 3. Les polítiques verdes ho han de ser en tots els sectors.
 4. Cal limitar la regulació a un nivell bàsic (hi ha masses nivells i massa intervenció).
 5. Cal deixar els detalls per a un pla de gestió (reduint càrrega normativa i burocràtica).
 6. Cal que el pla de gestió s’aprovi al lloc on és l’espai. 
 7. Cal perseguir i cercar situacions de guany per exemple: Noves oportunitats econòmiques, comerç. Cal un enfocament de baix a dalt (partint des del territori i els afectats)
 8. Cal una major transparència en tot el procés.
 9. Es planteja com a solució crear un moviment de suport a la Xarxa Natura 2000.
 10. Promoure iniciatives horitzontals. 
 11. Explotar els beneficis de la Xarxa Natura 2000 en termes de produccions locals.
 12. Creació d’objectius intel·ligents i  assignació clara de funcions.
 13. L'ordenació del territori té un paper clau en la integració de la Xarxa Natura 2000.
 14. Cal millorar el desenvolupament d’habilitats (qualsevol tipus d’activitat).
 15. Cal proporcionar oportunitats de desenvolupament professional.
 16. Ha d’haver un espai de mercat sostenible per a la xarxa natura 2000. 
 17. El procés ha de tenir un enfocament de baix a dalt.
 18. Tenir clar que les solucions no necessàriament s’ajustaran a totes les situacions.
 19. Els beneficis han de revertir sobre els propietaris. 
 20. L’enfocament ha de ser participatiu amb una gestió adaptable i  flexible.
 21. La gestió dels espais ha de ser un procés fluid. 
 22. Assegurar-se de tenir un bon coneixement de base (per ex: sobre la Biodiversitat).
 23. Els beneficiaris han de pagar (es planteja com exemple: a través de la PAC).
 24. Desenvolupar fórmules de col·laboració público-privades.

 

RECOMANACIONS / MISSATGES plantejats en el marc del Workshop Internacional :

 1. Fer  que els vilatans es sentin orgullosos de les zones a les que viuen i treballen. Cal no penalitzar-los amb les mesures adoptades i proveir-los d’uns plans de gestió flexibles.
 2. Escoltar els missatges del Comissari de Medi Ambient Janez Potocnik .
 3. Promoure el valor del medi ambient en termes monetaris.
 4. Obtenir l’aprovació i promoure la xarxa natura 2000. Veient les oportunitats, trobant projectes pilot, aconseguint l’atenció d’un públic més ampli, ressaltant els aspectes positius, identificant models de bona gestió, i obtenint beneficis dels Intercanvis d’informació (a través de xarxes).
 5. Centrar-se en els objectius clars a nivell local. Promoure la Gestió adaptable. Deixar la responsabilitat als nadius de la zona  i crear les condicions perquè això passi.
 6. Definir el Medi Ambient com un marc de Planificació i de Política (en relació a d’altres sectors)
 7. Donar directrius, manuals etc... 
 8. Definir exactament els límits dels Impactes de cada activitat econòmica a la Xarxa Natura 2000, tot garantint la viabilitat dels afectats (Sense perjudici de les compensacions que calguin).


Queda de manifest que la llista de conflictes és molt més llarga que la de solucions i
que les solucions proposades són ambigües i no aporten res als conflictes.Article publicat a La Drecera 120. Març - Abril 2010
Informatiu Agrari de l'Instiut Agricola.

Altres articles de l'Institut, en format pdf.